Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2017

Vô hà thị vĩnh viễn 無何是永遠 - Không có gì là mãi mãi

 Vô hà thị vĩnh viễn 無何是永遠


Không có gì là mãi mãi

Không gian tĩnh, dặm dài chưa tĩnh
chạnh lòng trời đã bình minh
khi chưa trọn chữ ân tình
đến lúc bóng mình chợt tắt

Mãi yêu thương đến khi đã khuất
Mãi vấn vương đến hết cuộc đời.

Phạm Văn Nê
(Tâm tình 50 năm Nông Lâm Súc Tây Ninh , Đặc san, 2017, trang 49)

Vô hà thị vĩnh viễn
Không gian tĩnh, vị lý trường tĩnh
Thống tâm thiên dĩ ư lê minh
Thị hà chung vị ân tình tự
Đáo thời tịch diệt hốt nhiên hình.

Ái luyến hoàn, thời đáo dĩ khuất
Củ cát hoàn, chung tận thế sinh
 Châu Kim Lang (diễn Nho)

Diễn Nho:


無 何 是 永 遠
空 間 靜 未 里 長 靜
痛 心 天 已 於 黎 明
是 何 終 未 恩 情 字
到 時 寂 滅 忽 然 形

愛 戀 還 時 到 已 屈
糾 葛 還 終 盡 世 生

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét