Thứ Hai, 3 tháng 10, 2016

Bửa Tiệc Khỏan Đải Những Người Đọat Giải Nobel

Gii thưởng danh giá Nobel là dp vinh danh các nhà khoa hc và nhng người có thành tích, đóng góp quan trng cho không ch nn khoa hc mà c nn văn minh ca nhân loi. 
Nếu như các nhà nghiên cu trên khp thế gii theo dõi nhng cái tên được đot gii thì các fan m thc và văn hóa cũng có mt lý do riêng đ ngóng ch tng mùa trao giNobel: ba tic xa hoa Nobel Banquetđược t chc đ chiêu đãi nhng người đot gii.
Cận cảnh bữa tiệc xa hoa chiêu đãi người đoạt giải Nobel 1

L
trao gii Nobel đu tiên được t chc vào ngày 10/12/1901, theo sau đó là ba tic chiêu đãi tGrand Hotel  Stockholm. T đó thành l mi năm, sau l trao gii, ban t chc cùng Hoàng Gia Thy Đin s m mt ba tic chúc mng vi quy mô khng l cùng danh sách khách mi danh giá đến t khp thế gii. 
Ba tic này không ch thu hút mi quan tâm ca nhng người may mn được mi đến d mà ca c nhng khán gi theo dõi qua tivi hay sách báo.
Cận cảnh bữa tiệc xa hoa chiêu đãi người đoạt giải Nobel 2
Hình nh nhà hóa hc Alfred Nobel.
Được t chc đu đn hàng năm trong sut hơn mt thế k qua, ba tic không ch th hin lòng kính trng vi người sáng lp ra gii thưởng - nhà hóa hAlfred Nobel - mà còn là đi tic tiêu biu cho lch s m thChâu Âu trong hơn mt trăm năm. 

Đ
i tic này quy t hàng trăm quan khách ti tòa th chính Stockholm và được truyn hình trc tiếp tThy Đicũng như nhiu quc gia khác. Không nhng thế, thông tin v đi tic này cũng được đưa tin rng rãi bi nhiu kênh thông tin, báo chí.
Cận cảnh bữa tiệc xa hoa chiêu đãi người đoạt giải Nobel 3

B
a tic đu tiên vào năm 1901 đã chng kiến s tham gia c113 khách mi toàn nam. Vào năm 1934, vi uy tín tăng cao ca gii thưởng này, ngày càng có nhiu người quan tâm đến vic tham gia L trao gii và tic chiêu đãi. 

Chính vì th
ế, s lượng quan khách ngày mt tăng lên - t 113 lên con s 350 người. Ngày nay, có khong 1.300 người khách được mi mi năm. Trong đó có các thành viên hc vin, chính ph, lĩnh vc văn hóa và công nghip, ngoi giao đoàn và các thành viên ca gia đình Hoàng Gia Thy Đin.
Cận cảnh bữa tiệc xa hoa chiêu đãi người đoạt giải Nobel 4

H
i Trường Gương (The Hall of Mirrors) tGrand Hotel  Stockholm được la chn làm đa đim t chc đi tic chiêu đãi trong su29 năm đu tiên. 
Nhng ba tic sau đó được chuyn đến "Gyllene Salen" hay Hi Trường Vàng (Golden Hall) cTòa Th Chính Stockholm đ phc v s lượng khách ngày càng ln. 
Khách sGrand Hotel có dp đón tiếp khách ca ba tic mt ln na vào năm 1931-1933. Nhưng sau đó, ba tic đã có mt vài ln chuyn đa đim đ cui cùng c đnh tHi Trường Xanh (Blue Hall) cTòa Th Chính Stockholm cho đến ngày nay.
Cận cảnh bữa tiệc xa hoa chiêu đãi người đoạt giải Nobel 5

Tr
i qua bao nhiêu năm nhưng nhng bui tic này vn duy trì truyn thng kht khe.

Khách m
i nam gii buc phi ml phc tuxedo (áo đuôi tôm) màu đen, tht nơ trng. 
Khách mn gii phi mc váy đm d hi dàitr khi mquc phc ca dân tc mình.

Bên c
nh đó, không ai được phép x dng đin thoi di đng khi tham gia bui l.   Không ai được ri khi bàn tic khi ba tic chưa kết thúc
Cận cảnh bữa tiệc xa hoa chiêu đãi người đoạt   giải Nobel 6

T
chc thành công mt bui tic sang trng phc v 1.300 khách mkhông phi là mt bài toán đơn gin vi bt kỳ bếp trưởng nào.
T
t c đòi hi mt s chun b t m, đng b hóa và đt đến mc hoàn ho.

H
ơn na, đây ltoàn nhng món cu kỳ, đt tin và khách mi là nhiu người sang trng. 

Đ
i ngũ nhân viên ca bui tic bao gm qun lý phc v, qun lý phòng tic, bếp trưởng, 8 phc v trưởng210 nhân viên phc v5 nhân viên rót rượu vang20 đu bếp và khong 20 người có nhim v vn chuyn thc ăn.
Cận cảnh bữa tiệc xa hoa chiêu đãi người đoạt giải Nobel 7

Danh sách mua s
m cho đi ti1.300 quan khách cũng rt n tượng. Mi ba tic cn đế2.692 phn c b câu, 475 đuôi tôm hùm, 100kgkhoai tây, 53kg pho mát, 45 kg cá hi hun khói... và còn nhiu hơn thế na nhng ph liu đi kèm. 
Tt c công tác chun b cho ba tic đu được bt đu 3 ngày trước bui l và nhân viên đu phi làm vic theo mt lch trình nghiêm ngt.
Cận cảnh bữa tiệc xa hoa chiêu đãi người đoạt giải Nobel 8

Trong nh
ng năm đu tiên, quan khách ti ba tic s ngi theo bàn được sp xếp theo hình móng nga.

Ngày nay, nh
ng chiếc bàn dài được x dng đ phc v s lượng khách ln, và chiếc bàn danh d được đt chính gia phòng tic.
Cận cảnh bữa tiệc xa hoa chiêu đãi người đoạt giải Nobel 9

Vào ngày đ
i tic, 65 chiếc bàn đượxếp đúng ch cùng 470m khăn tri bàn. 30 ngườcó nhim v xếp lên đó 6.730 bát đĩa bng s5.384chiếc ly và 9.422 dao nĩa các loi.
Vi
c sp đt v trí ngi cũng được chăm lo cn thn, dù đó là bàn danh d hay là ghế ca khách bình thường như các sinh viên.
Cận cảnh bữa tiệc xa hoa chiêu đãi người đoạt giải Nobel 10

M
i ba tic chiêu đãi đu có mt ch đ riêng. Điu này được th hin thông qua cách bài trí và các tiết mc âm nhc cho bui ti đó. Các loi hoa được la chn đ trang trí gm có hoa Lily, hoa Lan, hoa Gladios  và hoa Hng vi nhng màu sc sc s
Nhng bông hoa này được mang đến t thành ph San Remo, trung tâm nuôi trng hoa nơAlfred Nobel sng nhng ngày cui đi ca ông. Hàng năm, có hơn 23.000 bông hoa được x dng đ trang trí ti ba tiNobel này.
Thc đơn các món ăn trong tng ba tic là đim nhn không th b qua. Vào tháng 9 mi năm, 3 thc đơkhác nhau được đưa ra đ c bi các đu bếp uy tín. 
Sau đó, thc đơn này s được làm th và đ nhng nhà phê bình nếm, đưa ra ý kiến. Thc đơn được chn s nm trong vòng bí mt cho đến ngày l. Thc đơn được chn đ nu cho ba đi tic phi th hin được s phát trin cũng như tinh hoa m thc Châu Âu trong vòng hơ100 năm qua.
Cận cảnh bữa tiệc xa hoa   chiêu đãi người đoạt giải Nobel 12

V
i s sang trng và tinh tế, ba đi tic hàng năm Nobel Banquet thc s là mt biu hin rõ ràng nht ca s cao quý và uy tín ca gii thưởng danh giá Nobel này.
(Ngun: Nobel Prize, Wikipedia)
 (H.Phi chuyển)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét