Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2016

Mời Họa Thơ Hồ Xuân Hương : THIẾU NỮ NGỦ NGÀY

THIẾU NỮ NGỦ NGÀY

Mùa hè hây hy gió nm đông,

Thiếu n nm chơi quá gic nng.
Lược trúc chi cài trên mái tóc,
Yếm đào tr xung dưới nương long.
Đôi gò Bng Đo sương còn ngm,
Mt lch Đào Nguyên sui cha thông.
Quân t dùng dng đi chng dt,
Đi thì cũng d không xong.
Tác giả: HỒ XUÂN HƯƠNG

HỌA 1:

Hay hy mùa hè thoãng gió đông,

Hng nhan quá gic ng hương nng.
Chi cài lượt trúc ôm làn tóc,
Đào yếm tr x dt bến long.
Bng Đo đôi gò sương nhúm đng,
Đào Nguyên mt lch sui chưa thông.
Dùng dng quân t nào đi được,
Đi cũng không đành chng xong.

2- Nhún nhẩy hè sang hắt gió đông,
Dung nương ngây ngất ngủ say nồng.
Tóc cài lượt bám ôm bờ tóc,
Yếm tuột xệ chuồi thấp bến long.
Bồng đảo gò xinh sương đọng thắm,
Đào nguyên sâu oắm suối chưa thông.
Tới lui lui tới làm sao được,
Quân tử đi hay ở.... không xong.

Hồ Nguyễn
HỌA 2:

Thc sm t khuya bui ch đông,

Trưa v mt mi ng say nng.

Nhp nhô thung lũng làn hơi nhẹ,

Thp thoáng non bng dãy yếm long.

Sao biết đào kia chưa k hái,

Đâu tin lch y chng người thông.

Phi chăng thách thc lòng quân tử,

C đóng thành thuyn ván k xong.
LHN
Kính mời các vị yêu thơ họa tiếp và nộp bài vui vẻ như LHN.

HỌA 3:
Hây hy trưa hè gió chm đông,

Hng nhan gic ng thm say nng.

Nghiêng đu lược git cài trên tóc,
Tu
t yếm dây gài tr quá long.

Bng đo hai gò sương ướt đng,

Đào nguyên mt lch nước chưa thông.
Ng
p ngng quân t dng chân bước,

Ri b không đành, chng xong.

Nguyễn Cang

Họa (ý) 4:
H đã qua đi nm đến đông,
H
ng nhan gic ng còn trong mng.
Ch
i cài lược trúc suông b tóc,
Tr
sâu đào yếm vt nương long.
B
ng đo đôi gò sương còn đng,
M
t lch đào nguyên sui chưa thông.
Dùng d
ng quân t không dám bước,
B
ước vào cũng l, không xong.
Kim Oanh Huỳnh (November 30/16)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét