Thứ Ba, 6 tháng 12, 2016

Họa thơ mùa Đông ; Khôi Nguyên,Hồ Nguyễn,Vương Văn Ký,Nguyễn Cang


Trưng Cầu Dân Ý Mùa Đông
B
n mùa Xuân H vi Thu Đông,
Th
ượng Đế bao phen phi bn lòng.
Đông l
nh, muôn dân xin hy b,
Thu bu
n, thiên h nói không mong.
Xuân t
ươi, lm k đòi thêm thưởng,
H
 nóng, nhiu người mun cm thông.
B
c Đu, Nam Tào tuân thượng lnh,
Tr
ưng cu dân ý vn chưa xong...
                                      
Khôi Nguyên
HỌA:
Thm thoát mà nay đã đến đông,
Đông đem giá lnh tht se lòng.
Xuân mng h m vui trông ngóng,
Đông lnh thu su chng có mong.
To hóa vn thương ban đ sc,
Nhơn sanh cn hiu thiếu nim thông.
Tri cao sáng to ban mùa đ,
Nhân thế không va ý ….cũng xong.
                                      HỒ NGUYỄN

HỌA 2:
        1- LƯU BỊ CẦU HIỀN
Cu hin Hoàng thúc chọn mùa đông,
Đi tuyết đm sương trãi tc lòng.
n sĩ bao phen toan lánh mt,
Anh hùng my lượt phi trông mong.
Lu tranh sáng trí phân thiên h,
Trn mc cơ mưu đnh thế thông.
Tn ty c đi lo nghiệp c,
Cơ tri - phục Hán vn chưa xong. ..  

                                      VƯƠNG VĂN KÝ 
       
 2- ĐỜI NGƯỜI NHƯ BỐN MÙA


Đi người xuân h đến thu đông,
Lão bnh t sanh đến bn lòng.            
Lúc tr tranh đua ri phn đu, 
Về già van vái vi cu mong.
Nay đau mai bnh vì vay tr,
Lúc thnh khi suy bi tc thông.
Nghip lc cht chng cao chót vót,
Đến ngày nhm mt tr chưa xong.
                                                  VƯƠNG VĂN KÝ
TIẾP HỌA:
            Tui già giá lnh t mùa đông,
            Chân cóng tay run thy chnh lòng.
            Tr thm xuân tươi ai cũng thích,
            Già cn đông rét k nào mong?
Thu bun phn xu không tha thiết,
H nóng đi đau khó cm thông.
Xung thế loanh quanh năm tháng ln,
N đvay tr  kiếp nào xong?
                                         HỒ NGUYỄN Bài 1:               Bốn Mùa        
(Hoạ bài thơ "Trưng cầu dân ý mùa đông" của Khôi Nguyên)      

Trời đã sang mùa lạnh tuyết đông
Đêm về thao thức, xuyến xao lòng
Hạ mang nóng bức nào ai muốn
Thu đến êm đềm lắm kẻ mong
Xuân thắm quần hồng không muốn bước
Đông buồn áo ngắn cũng cho thông
Vũ trụ tuần hoàn do tạo hoá
Bốn mùa, bàn luận thuở nào xong ? 

                       Nguyễn Cang
 Bài 2: Mùa đông tha hương

Gió rít thu tàn lạnh chớm đông
Nằm nghe cay đắng đọng trong lòng
Thương em đứng đợi bên thềm vắng
Nhớ bạn ngồi chờ bến ước mong
Mười mấy năm, đua chen chửa khá
Một cơ may, chẳng tính mà thông
Mơ trường sơn có ngày đầy nắng
Anh trọn đời ôm mộng chẳng xong.

        Nguyễn Cang

BÀI HỌA : NỢ NƯỚC

Quê tôi sợ nhất đến mùa Đông,
Mưa gió lụt trôi đói rét lòng.
Xuân mới hoa tươi khoe sắc thắm,
Cây xanh nẩy lộc thỏa chờ mong.
Hè về nắng cháy như thiêu đốt,
Nóng nực đồng khô nước chẳng thông.
Thu điếu ngư ông buồn lạnh lẽo,
Trầm ngâm nợ nước trả chưa xong.

Mai Xuân Thanh
Ngày 07 tháng 12 năm 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét