Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

Bài Xướng Họa :Nhớ Ơn Đức Trần Hưng Đạo (20/8/ÂL/hàng năm)


    Nhớ Về Đức Thánh
Nhớ Đức Thánh xưa, non nước hùng;

Uy danh lẫm liệt, diệt cường hung.

Trăm dân đoàn kết, lời vang vọng;

Một hội Diên Hồng, tiếng nói chung.

Mấy thuở dương danh, non nước vững;

Ba phen Sát Thác, giặc đường cùng.

Sử xưa đọc lại, tai còn vẳng :

Nghìn thuở nêu gương : một chữ "Trung". (**)

                                               Danh Hữu

(*) Đức Thánh Trần Hưng Đạo, húy là Trần Quốc Tuấn, sinh vào

khoảng năm 1226/1227. Ông được phong tước Hưng đạo đại vương

do đó mà dân gian gọi ông là Đức Trần Hưng Đạo.

Ông mất vào ngày 20 tháng 8 năm Kỷ hợi (1300) tại tư gia ở Vạn Kiếp.

(**) Đức Trần Hưng Đạo đã gát qua bên mối thù nhà

để hết lòng lo việc nước. Ba lần cùng với anh là Tuệ

Trung Thượng Sĩ đánh thắng quân Nguyên Mông

một đế quốc hùng cường nhất thế giời thời ấy, trong

thế trận trường kỳ 30 năm dài (1258,1285,1288). Cuốn Vietnam của

Karen Wills do Lucent Books xuất bản tại San Diego năm 2000,

đã có nhận xét : Ba trăm nghìn quân Mông cổ đã không thắng nổi chiến

thuật du kích của người Việt (tr 30).
BÀI HỌA  : NGÀY GIỖ ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO 
                         (20/08 ÂM LỊCH HẰNG NĂM)

Hưng Đạo Vương truyền tụng tướng hùng,
Đánh tan giặc dữ bọn gian hung.
Toa Đô tử trận, quân phơi xác,
Ô Mã Nhi đầu nợ nước chung.
Công đức Thánh Trần, yên vạn đại,
Lưu danh Thủy chiến vững vô cùng.
Tài năng thao lược đầy nhân cách,
Sử sách ngàn thu bậc hiếu trung.

Mai Xuân Thanh

Ngày 24 tháng 09 năm 2016


Ảnh dưới : Đền thớ Đức Thánh Trần tai Q.1

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét