Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2016

Thơ Tếu : VỢ VÀ BỒ


B là ph nóng tuyt vi,
 

V là cơm ngui đáy ni hm hiu.
B là nơi t li yêu,

V là nơi trút bao nhiêu bc mình.
B là rượu ngt trong bình,
V là nước ao đình nht pheo.
Nhìn b đôi mt trong veo,
Trông v đôi mt leo nheo lườm gườm.
B tiêu thì chng tiếc tin,
V tiêu một cc thì lin kêu hoang.
B di thì phi xung thang,
V gin b mng, b phang guc lin.
Mt khi túi hãy còn tin,
Thì b thm thiết lin k bên anh.
Mt mai hết sch sành sanh,
B đi v li đón anh v nhà.
B là lu, V là nhà.
Gió ln: lu sp, mái nhà còn kia!
V là cơm ngui cơm khia,
NHƯNG là ĐC SN đem chia láng ging!

B là mì nóng ăn lin,

V là cá khét cơm chiên cháy khèo.

B còn gi khác là mèo,

V là bà c chán phèo quanh năm.

B kêu nhy vt vô nm,

V kêu n lnh ‘QUANH NĂM CŨ MÈM!”

(SƯU TẦM)

Sưu tm chc bn cười vui,

Xin đng tiết l thì…tui chết lin!!!

Hì!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét