Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016

Chờ Người Trên Đỉnh Thiên Thu - Thơ Thuyên Huy
Chờ người trên đỉnh thiên thu
Mang sầu chấp vá cõi mù hư không
Ngữa tay hứng mặt trời hồng
Hạt sa thương tiếc hạt đong lỡ làng
Thét gào giữa chốn muộn màng
Khép đau thương đó để tang kiếp người
Gục đầu nghe cuộc tình rơi
Tận cùng vực thẳm chôn đời trăm năm
Quanh mình thượng đế lặng câm
Chấp tay che vội nhát đâm gọi hồn
Ừ thôi cứ để lệ tuôn
Xuôi về tìm lại cội nguồn ăn năn


Thuyên Huy
Hôm ra nghĩa trang Faulkner đưa người về bên đó giữa thu 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét