Thứ Bảy, 17 tháng 6, 2017

CỦA MÌNH – CỦA NGƯỜI       Xưa có mt cô gái m côi cha m, không ai nuôi dưỡng. Cô phi đi ăn xin ngoài ch. Ti vly chiếu qun nm ng. Mt hôm nghe nói Rm Tháng By cúng dường Tam Bo có phước lm, cô t nghĩ làm sao mình to phước đ khi nghèo kh na. 

        Hôm đó, đi ăn xin được có hai xu, cô mun cúng cái gì mà chư Tăng trong chùa đu hưởng được hết. Nghĩ vy cô mua hai xu mui, đem vô chùa năn n v nu cơm: "Con xin được có hai xu đ mua mui, xin được cúng hết chư Tăng trong chùa, mong người giúp cho". V y lin b nm mui ca cô vào ni canh to, thế là chư Tăng đu được hưởng đy đ. Bng đi mt thi gian dài, cô cũng không còn nh chuyn cúng mui na. 

        Ln ln ln khôn, cô càng xinh đp l thường. Khi đó trong triu đình nhà Vua mun chn người làm v Thái T nhưng thy m nhân nào Thái T cũng t chi. Vua ra lnh cho các quan tìm người nào Thái T va ý s được trng thưởng. By gi mt ông quan đi ngang vùng đó, thy trên tri có vng mây đ, ông nghĩ nơi đây chc có d nhân phước ln. 

        Gi trưa, trên đường tr v, ông thy cô bé khong 16 tui đang trùm chiếu ng. Ông đến gn nhìn, bt cht cô bé thc dy tc chiếu ra. Thy người con gái đp đ phi thường li sng đu đường xó ch như vy, ông ti nghip đem v nuôi. Cô được cho ăn mc dy d đàng hoàng, ti năm cô 18 tui ông dn đến trình nhà Vua. Vua gi Thái T li, va thy cô bé Thái T đp lòng ngay. Cô được Đông Cung Thái T cưới làm v

        Khi Vua băng hà, Thái T lên ngôi vua và cô bé tr thành Hoàng Hu. Khi làm Hoàng Hu cô c nghĩ, không biết mình đã làm gì mà được phước thế này. Chng y mi nh chc do vic cúng mui năm xưa mà ra. Mt hôm, Hoàng Hu sm đ th vt dng sang trng truyn ch vô ngôi chùa ngày xưa.

         Nhưng lúc trước ch vi hai xu mui ca cô bé ăn xin, mà thy tr trì nói ba nay có đi thí ch đến cúng dường, bo chư Tăng đánh chiêng trng đón. Bây gi Hoàng Hu đem nhiu tài vt đến nhưng thy tr trì không đánh chuông trng đón. Ly làm l, Hoàng Hu gp thy tr trì hi:

       "Thưa Thy, sao ngày xưa con là đa ăn mày, ch cúng dường có hai xu mui mà nghe chuông trng đánh rình rang. Ngày nay, con là vHoàng Hu cúng c xe trân bo mà không nghe chuông trng gì hết?”.

         Thy đáp:

        "Ngày xưa hai đng xu rt quý vì đó là mng sng, là ca ca con. Mun cúng chùa con phi nhn đói, nên hai xu y ln vô cùng. Ngày nay, con là Hoàng Hu, ca ci đy xe nhưng đó là ca dân ch đâu phi ca con. Ly ca người làm phước cho mình thì đâu có gì quan trng.

        Nghe vy Hoàng Hu git mình, thc tnh.      


        (Sưu tầm và chuyển từ Mỹ Lệ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét