Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017

MÃI CÒN CÓ NHAU - vkp công chúa nhỏ      
Dáng anh cây cau lão
         Cành lá đã xác xơ
         Em vẫn là chùm gởi
         Bám chặt anh... dại khờ!
                           *
         Trải qua bao ngang trái
         Vẫn chắt chiu giữ gìn
         Bao kỷ niệm đẹp xinh
         Của một thời hoa mộng...
                            *
         Một lần nào gặp lại
         Chưa trọn nghĩa phu thê
         Trăm năm nguyện ước thề
         Cuối đời cùng chung bước...
                          *
         Dù bây giờ xa cách
         Nhưng hy vọng mai sau
         Cho đến nghìn năm nữa
         Mình mãi còn có nhau!!!
                  Saigon 18/6/2017
                  Vkp cong chúa nhỏ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét