Thứ Hai, 12 tháng 6, 2017

Họa Thơ Trần Tế Xương : THÚ CÔ ĐẦU ( Hồ Nguyễn,Mai Xuân Thanh...)

Tranh vẻ Cô Đầu Xưa

THÚ CÔ ĐẦU

Cái thú cô đu nghĩ cũng hay,
Cùng nhau dan díu m
y đêm ngày.
Năm canh to nh
tình dơi chut,
Sáu kh
c mơ màng chuyn gió mây.
Êm ái cung đàn chen ti
ếng hát,
La đà k
tnh dt người say.
Thú vui ch
ơi mãi mà không chán,
Vô t
n kho tri hết li va

Tác giả: TRẦN TẾ XƯƠNG
 

                 Kính Họa :
Có cô đu cnh nghĩ hay hay,

Dan díu hết đêm đến tn ngày.

Th th năm canh trò bt chut,

Mơ màng sáu khc chuyn mưa mây.

Khi vui ct ging thi nhau hát,

Lúc khoái la đà đi tnh say.

Chơi mãi thú đê mê bt tn,

Vui bun ln ngp cuc tình vay.

HỒ NGUYỄN (07-6-17).
 
Họa : Thú Ăn Chơi

Xướng ca thuở trước chuyện trò hay
Tài tử ngày nay nhảy suốt ngày
Cờ bạc, ăn chơi mèo giởn chuột 
Rượu chè nhậu nhẹt kẻ lên mây
Ngày xưa dan díu đi coi hát
Hiện tại yêu đương lại uống say
Bắt bóng thả mồi không biết chán
Ngân hàng tín dụng cố mà vay

Mai Xuân Thanh
Ngày 15 tháng 06 năm 2017
(Ảnh 2: 1 góc phố Khâm Thiên xưa )ảnh từ Wikipedia

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét