Thứ Ba, 27 tháng 6, 2017

DÂU CHÂN THẦN - Thơ Hồ Nguyển

DẤU CHÂN THẦN
Trên đnh Bà Đen hin du chân,

Nghìn năm nguyên vn du chân thn.

R thưa năm ngón in nn đá,

Lún kín lưu xưa nhón gót trn.

Nng chiếu đi cao xuyên đng đá,

Gió reo cây rít d hn lâng.

Chân tri đnh chót cây vây khói,

Nhìn khiến bâng khuâng d ng ngn.

HỒ NGUYỄN (16-6-17)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét