Thứ Tư, 28 tháng 6, 2017

Ảnh cực hiếm về cố đô Huế gần 100 năm trước

Hình ảnh nằm trong loạt ảnh về Huế thời thuộc địa do trang mạng Hiệp hội bằng hữu Huế xưa của Pháp (Aavh.org) đăng tải.
Điện Kiến Trung trong Tử Cấm Thành, 1929. 
Mặt tiền Điện Kiến Trung, 1930. Công trình này ngày nay chỉ còn là phế tích đổ nát.
Tiền sảnh Điện Kiến Trung, 1928.
Phòng khách ở Điện Kiến Trung, 1928.
Phòng chơi billiard ở điện Kiến Trung, 1928.
Bức bình phong trước Viện Cơ Mật, 1920.
Cung Diên Thọ trong Tử Cấm Thành Huế, 1928.
Điện Phụng Tiên trong Hoàng thành, 1928.
Lầu Tứ Phương Vô Sự trong Hoàng thành, 1928.
Tòa Thương Bạc do vua Bảo Đại cho xây dựng năm 1936. Ảnh chụp năm 1948.
Cầu Trường Tiền năm 1931.
Đài phun nước hình rồng bên bờ sông Hương, 1936

(Hoa Huỳnh chuyển)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét