Thứ Sáu, 16 tháng 6, 2017

Họa Thơ Tản Đà: MUỐN LÀM THẰNG CUỘI


MUỐN LÀM THẰNG CUỘI

Đêm thu bun lm! Ch Hng ơi!
Tr
n thế em nay chán na ri.
Cung qu
ế đã ai ngi đó cha?
Cành đa xin ch
nhc lên chơi.
Có b
u, có bn, can chi ti,
Cùng gió, cùng mây, th
ế mi vui.
R
i c mi năm rm tháng tám.
T
a nhau trông xung thế gian, cười.

TẢN ĐÀ


KÍNH HỌA:

Thu đến bun ghê chNguyt ơi!

Trn gian chán ngán quá đi ri.

Ai chưa chiếm chnơi cung quế,

Ch ni cành đa em đến chơi.

Có bn có bè an i phn,

Cùng mây cùng gió mi là vui.

Mi năm tháng tám Trung Thu đến,

Hn ch Hng Nga đón n cười.
HỒ NGUYỄN (22-5-17).

Họa : Xin Thay Thằng Cuội

Dối gạt lừa người chán chị ơi !
Ăn gian phản bội khổ em rồi
Nên thay chú Cuội, cây đa vắng ?
Vậy đổi chỗ ngồi gốc cội chơi
Cung Quảng buồn thiu mừng tớ đến
Chị Hằng hoan hỉ đón niềm vui
Trung Thu vằng vặc soi trăng sáng
Mình tựa lưng nhìn xuống mĩm cười !

Mai Xuân Thanh
(Xin phép kính họa )
Ngày 17 tháng 06 năm 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét