Thứ Bảy, 24 tháng 6, 2017

QUY GIA (Trở Về Nhà ) Thơ Đỗ Muc


     歸家                Quy Gia  

稚子牽衣問     Trĩ tử khiên y vấn
歸來何太遲     Quy gia hà thái trì          
共誰爭歲月     Cộng thuỳ tranh tuế nguyệt     
贏得鬢邊絲     Doanh đắc mấn như ti        
             杜牧                                Đỗ Mục

Chú thích: Trong bài “Khiển Hoài”, tác giả Đỗ Mục đã thú nhận say đắm tửu sắc cả chục năm ở Dương Châu. Nay ông trở về nhà, mượn lời con trẻ để tự trách mình có lỗi với vợ con.

Dịch Nghĩa: Về Nhà

Đứa con nhỏ kéo áo hỏi
Tại sao lâu quá mới về nhà
Có phải cùng ai giành giựt tháng năm
Nên giờ tóc đã bạc như tơ.

Bài Dich của Đỗ Chiêu Đức
Về Lại Nhà
            Con thơ trì áo hỏi
            Sao đi mãi đến giờ ?
            Cùng ai ngày tháng ấy
            Mà tóc đã bạc phơ !
Lục bát :
                  Con thơ níu áo hỏi cha
            Đi sao lâu quá, bỏ nhà bỏ con!
                  Cùng ai ngày tháng mõi mòn?
           Sương pha tóc trắng chẳng còn như xưa!
       Hai câu đầu là lời chất vấn, thắc mắc, thơ ngây nhưng lắc léo của con thơ.  Nhưng hai câu sau... hình như là lời than van, oán trách, khúc mắc, thở than của bà... nội tướng đã biết bao ngày khoắc khoải, mòn mỏi đợi chàng về!
                                                                      Đỗ Chiêu Đức
Bài của Mai Xuân Thanh 
1 ) Trở Về Nhà

Nắm áo ba con hỏi
Đi lâu quá đã chưa ?
Với ai bao năm tháng
Giờ tóc bạc lưa thưa

2) Luc bát`

Thằng con trì áo ơi cha
Đi đâu quên trở về nhà quá lâu
Cùng ai năm tháng dãi dầu
Giờ sao mái tóc bạc màu trắng phau

Mai Xuân Thanh
Ngày 20 tháng 06 năm 2017 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét