Thứ Tư, 28 tháng 6, 2017

Về Bài "CÔ VỌNG NGÔN CHI" Của Vương Sĩ Trinh

LIÊU TRAI ĐỀ TỪ
Vương Sĩ Trinh  (1638 - 1711)

Cô vọng ngôn chi cô thính chi
Đậu bằng qua giá vũ như ti
Liệu ưng yếm tác nhân gian ngữ
Ái thính thu phần quỷ xướng thi 

Chú Thích : Liêu Trai Đề Từ là 1 bài thất ngôn tứ tuyệt  mở đầu bộ Liêu Trai Chí Dị , một tập hợp gồm khoảng 500 truyện ngắn lạ , nổi tiếng, không nói về người mà chỉ nói  về  hồ ly yêu quái , của  Bồ Tùng Linh (1640 - 1715) ,đời nhà Thanh bên Tàu   ̣ 

Dịch Xuôi : Cứ nói chơi quá đi  (tạm dịch là nói dóc cho vui ) để nghe cho vui 
 / Trong khi giàn dưa liếp đậu ở ngoài trời đang dưới cơn mưa phùn giăng 
 / Nghe người nói với nhau đã thêm chán ngán rồi 
 / Nên thích được nghe ma quỷ dưới mồ âm u đọc thơ hơn  ̣
 PKT 06/25/2017


CÔ VỌNG NGÔN CHI
PKT 06/25/2017

Nói dóc cho vui nghe đã thôi ,
Nói trời nói đất nói nhăng chơi   ̣
Nỗi ta ngán ngẩm đen thành trắng  ,
Tha thẩn liễu trai những ngậm ngùi   ̣ 
Tri Khac Pham
Phamid1934@gmail.com
Tán Gẫu Chuyện Liêu Trai

"Nổ dòn" phóng đại tán vui thôi 
Mưa nhẹ sương dưa liếp đậu chơi
Nói dóc ai tin nghe phát chán
Liêu trai quỹ ám thấy bùi ngùi

Mai Xuân Thanh
Ngày 25 tháng 6 năm 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét