Thứ Ba, 6 tháng 9, 2016

TIN BUỒN Và PHÂN ƯU : Thầy Mai văn Sít Tạ Thế : 5/9/2016

Chúng tôi vừa nhận được tin :
 Thầy Mai văn Sít , sinh năm 1935,nguyên Giáo Sư Trung Học Công Lập Tây Ninh từ 1956
 đã tạ thế lúc 0g15 ngày 5/9/2016  nhằm ngày 5/8/Bính Thân tại Tây Ninh.,thọ 82 tuổi
Lể phát tang lúc 10 giờ ngày 5/9/2016 .
Lể  động quan và an táng ngày 7/9/2016 tại Tây Ninh
Cựu HS.TH.CL.Tây Ninh các Khóa xin thành thật chia buồn cùng gia đình Thầy.
Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Thầy Được An Nghỉ Nơi Miền Cực Lạc.PHÂN ƯU


Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:

Thầy Mai Văn Sít
nguyên giáo sư
Trung Học Công Lập Tây Ninh.
                                    
                               
Đã mãn phần vào ngày 5 tháng 9, 2016
                                   tại Tây Ninh
                                     Hưởng thọ 82 tuổi

Chúng tôi thành kính phân ưu cùng tang quyến.

Nguyện cầu hương hồn Thầy Mai Văn Sít
được về an nghỉ nơi cõi Vĩnh Hằng.


Một nhóm cựu giáo chức và cựu học sinh
LIÊN TRƯỜNG TÂY NINH.
                        
 CHIA BUỒN

           
Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:
Thầy  MAI VĂN SÍT

                            Nguyên là Giáo sư Trung học Công lập TÂY NINH
                   Hiền Tài Khóa 1 (1966) BAN THẾ ĐẠO TRUNG ƯƠNG TTTN   Đã qui vị tại Tây Ninh (Việt Nam) vào ngày Mùng 5 tháng 8 Bính Thân (DL: 05-9-2016)

                                              Hưởng thọ: 82 tuổi      

  Xin thành thật chia buồn cùng anh chị Nguyễn văn Sơn & Mai ngọc Sương và tang quyến.


Cầu nguyện Ơn Trên ban hồng ân cho chơn linh Hiền Tài MAI VĂN SÍT siêu thăng tịnh độ.
                                 THÀNH KÍNH CHIA BUỒN
                                           San Jose, ngày 05-9-2016.
                                  Hồ Xưa Một số hình ảnh về Lể Tang Thầy Mai văn Sít. (ảnh của CHS.THTN)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét