Thứ Năm, 1 tháng 6, 2017

Thơ Gởi Bạn Già - Khôi Nguyên

        Thơ Gửi Bạn Già

 Trăm năm còn lại gì đâu,
Chỉ còn nấm mộ cỏ khâu bên đàng!
Tài hoa, tiết liệt, đài trang,
Cùng chung một giấc mơ màng chiêm bao.
Giàu nghèo chức trọng, quyền cao,
Cũng bàn tay trắng khi vào hư không
Thôi thì hãy sống thong dong?
Cuộc đời tự tại ngoài vòng bon chen.   
Không màng thế sự chê khen
Lấy lòng nhân hậu thân quen mọi người.
Chúng mình trên dưới bảy mươi,
Có thọ thêm nữa cũng mười năm thôi.
Hơi đâu chuốc lấy sự đời,
Gặp nhau xởi lởi nói cười, mất chi?
Vui mừng thể hiện, ôm ghì!
Đậm tình thân ái, có gì đẹp hơn!..

             Khôi Nguyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét