Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2018

Đường Xưa Ướt Mưa - Thơ Ngu uyên


   Đường Xưa cây ngã rêu phong
   Mưa chiều hôn nhẹ mùa Đông chợt về
   Người đi chưa tỉnh cơn mê
   Người về ngơ ngác bốn bề quạnh hiu
   Gió mưa ôm trọn đường chiều
   Cây nghiêng hỏi lá những điều bâng khuâng...
   Rằng mưa làm lạnh đôi chân
   Nhớ thương giờ chỉ còn ngần ấy sao...?!

             Ngu uyên  01/04/2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét