Thứ Sáu, 9 tháng 6, 2017

Bài Thủy Vân Hương của Hồ Xuân Hương

Mời bạn xem tiếp bài tả cảnh số 5 nổi tiếng, thơ chữ Hán, trong Lưu Hương Ký của Hồ Xuân Hương.(Theo tài liệu của TS Phạm Trọng Chánh, Paris).
            *
[Bài số 11]
Thủy Vân Hương- Hồ Xuân Hương

            *
Văn bản chữ Hán, Ngân Triều soạn:


水 雲 郷
雲 根 石 竇 似 蜂 房
满 目 山 光 接 水 光
渉 海 鑿 河 癡 李 勃
負 舟 藏 壑 拜 元 章
螺 痕 夕 霽 嶙 峋 出
霧 影 朝 迷 次 笫 藏
漫 說 漁 人 舟 一 枼
教 重 門 戸 水 雲 郷

          *
Phiên âm:
Vân căn thạch đậu tự phong phòng
Mãn mục sơn quang tiếp thủy quang
Thiệp hải tạc hà si Lý Bột
Phụ chu tàng hác bái Nguyên Chương
Loa ngân tịch tễ lân tuần xuất
Vụ ảnh triêu mê thứ đệ tàng
Mạn thuyết ngư nhân chu nhất diệp
Số trùng môn hộ Thủy Vân Hương.

            *
Dịch nghĩa:
Dưới chân mây, bày hang đá như tổ ong;
Đầy mặt thấy ánh sáng trên núi tiếp với ánh sáng dưới nước.
Vượt bể để đi đục núi như Lý Bột thật là ngây.
Đội thuyền lên cạn giấu trong hang như Nguyên Chương thì đáng phục.
Buổi chiều trời lạnh, sóng gợn lăn tăn hiện ra.
Ban sáng màn mù che núi lần lượt biến mất.
Vui chuyện bảo người chài dong chiếc thuyền kia,
Đang len lỏi qua nhiều từng cửa tìm vào làng Tiên.
                   *
Vượt bể đục núi: Chỉ công việc gian nan, vô ích, hoài công. Sách Nam hoa kinh thiên Ưng đế vương có câu: Thiệp hải, tạc hà, 渉 海 鑿 河 nghĩa là vượt bể, đào sông, hay đào sông trong bể là một chuyện phi lý. Ở đây, tác giả mượn ý của 4 chữ trên để tả những hang động có lối thông nhau qua nhiều đảo.
Đội thuyền giấu trong hang núi: Phụ chu tàng hác , 負 舟 藏 壑.Trong Nam Hoa Kinh, thiên 6, Đại Tông sư có nhận xét:
Làm như vậy tưởng là an toàn, chắc nhắn, nhưng khi ngủ, có kẻ trộm lấy mất đi thì làm sao biết được. Chi tiết giấu thuyền trong hang núi là chỉ người ẩn sĩ, xóa dấu vết, không muốn cho người đời biết đến mình, đi tìm mình.
Loa ngân, 螺 痕,dấu ốc hoặc bọt nước,tăm, của các loài thủy tộc nổi lên thành gợn sóng nhỏ hoặc sóng nỏ hình tròn trên nước lặng.
Thủy vân hương, 水 雲 郷làng nổi giữa nước và mây, chỉ nơi Tiên ở.
             *
Gs Hoàng Xuân Hãn diễn thơ:
Về chốn nước mây
Chân mây lỗ đá tựa phòng ong,
Chốn chốn lèn chong ánh nước hồng,
Vượt bể, đục non cười Lý Bột,
Đội thuyền giấu động phục Nguyên Ông.
Chiều êm sóng gợn lăn tăn nổi,
Sáng tỏa mù tan, lớp lớp trong.
Vui chuyện kìa ai thuyền một lá,
Cửa lèn len lỏi kiếm non bồng.
Theo Thư Viện Online,
          *
Ngân Triều diễn thơ:
Tổ ong toàn đá khuất chân mây;
Lấp lánh hình non chiếu nước đầy.
Vét biển dong thuyền khờ Lý Bột,
Giấu thuyền khi ngủ, Nguyên Chương ngây.
Trời chiều, sóng gợn lăn tăn lạnh,
Nắng sớm sương mù tan biến ngay.
Nhân hứng bảo người dong chiếc bách,
Tìm tiên, tìm cửa động Thiên Thai.
Ngân Triều
*
Trích bài 11, chương IV, Nhớ Bóng Trăng Xưa, quyển 5 của Ngân Triều, sắp phát hành.
*


Ảnh minh họa (Động Thiên Đường, thuộc Phong Nha –Kẽ Bàng,
xã Sơn Trạch, Huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình)
 

 Nhân hứng bảo người dong chiếc bách,
Tìm tiên, tìm cửa động Thiên Thai./ Ngân Triều

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét