Thứ Bảy, 3 tháng 6, 2017

THƠ VỀ MẸ - MOM (Dana Wheeler ) - Hồ Nguyễn Thoát Dịch

MOM
You are the sunlight in my day,
You are the moon I see far away.
You are the one I lean upon,
You are the one who makes my troubles gone.
You are the one who taught me life,
how not to fight and the difference,
between right and wrong.
You are the words within my song,
You are my wonderful MOM.
You are the one who cares for me,
You are the eyes that help me see.
You are the one who knows me best,
You are my favorite from east to west.
You are the one who helped me dream,
You hear my heart.
You hear me scream.
I'm afraid of life but looking for love,
I'm blessed that God sent me you from above.
You are my friend, my heart, and soul,
You are the greatest MOM I know.
© Dana Wheeler


THOÁT DỊCH:
M là ánh sáng ca ngày trôi,
M bóng trăng soi thy rõ đi.
M ch cho con an vng ta,
M xua bóng ti khó khăn vơi.
M dy d con sng đúng người, 
M truyn kiến thc rõ mười mươi.
M cho con biết điu sai đúng,
M dy kiên cường vượt khó khơi.

M là âm điu t bài ca,
M giúp ý nâng v ngc ngà.
M cn đ đn thương dy d,
M là mt sáng rọi đường xa.
M rõ đường đi ca tr thơ,
M hơn ai hết dy con kh.
M đông tây ch đường con bước,
M giúp đi con xóa bóng m.
M là máy dt dn đi con,
M giúp cho con bước vn toàn.
M giúp con tròn li ước nguyn,
M nghe tng nhp đp tim non.
M rõ con tng nét xót ghi,
M xua tan ni s su bi,
M t chót ngót cao sa xung,
M ttim, hn, bn bước đi.
Cám ơn Tri cao cả,
Cho tình MẸ bao la.
Gi thì con đã hiu,
MẸ quí hơn ngc ngà!
HỒ NGUYỄN (22-5-17)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét