Thứ Năm, 8 tháng 6, 2017

TIN BUỒN VÀ PHÂN ƯU ( Cô Lý Thị Thanh Tuyền Tạ Thế )Chúng tôi vừa hay tin:

Lý Thị Thanh Tuyền
cựu học sinh
Cựu giáo chức Tây Ninh
                           
                                    
            Đã mãn phần vào ngày 5 tháng 6, 2017
           tại Áo Quốc.

Chúng tôi thành kính phân ưu cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh
Lý Thị Thanh Tuyền
được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.


Một nhóm cựu giáo chức và cựu học sinh
LIÊN TRƯỜNG TÂY NINH

CHIA BUỒN
                      
 Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:
                                  LÝ THỊ THANH TUYỀN                           Cựu sinh Trường Trung Học Công lập Tây Ninh.                  Vừa ra đi vĩnh viễn vào ngày Thứ hai (05-6-2017)
                               Tại Austria (Áo Quốc  )                     
Chúng tôi xin thành thật chia buồn cùng cháu Trâm và tang gia.
                 Cầu nguyện hương linh của bạn LÝ THỊ THANH TUYỀN thanh thãn nơi cõi vĩnh hằng.
              
          THÀNH KÍNH CHIA BUỒN
                       
       Califonia, ngày 8 tháng 6 năm 2017                                                   Cựu sinh Hồ Xưa, Dương Quốc Dân                      và các Học sinh Khóa 1 TrH.Công lập Tây Ninh
Ảnh chị Lý Thị Thanh Tuyền (2014).
Như đã loan tin, Lý thị Thanh Tuyền, đã ra đi ngày 05-6-2017 tại Áo quốc. Đây là ảnh kỷ niệm chị còn lưu lại trên hoainiemtayninh.blogspot.com
  Kính gởi đến các bạn Cựu sinh Công lập Tây Ninh và các bạn cùng lớp Khóa 1.
                            
                          XIN VĨNH BIỆT DÒNG SUỐI TRONG!
                       
                      THIẾU VẮNG SUỐI TRONG
Chiu nng khô khan sui cn dòng,
Đá bun thơ thn ngóng vi trông.
Chim tri thiếu nước thân lê lết,
Lá cc khô sương r cánh hng.
Đáy sui cát trơ nm r rượi,
Sườn ghnh rong vn nát lông bông.
Sui ngun mt thu tôi say ngm,
Em vng tôi bun mt l đong.
                                        HỒ NGUYỄN
            Vĩnh biệt Lý thị Thanh Tuyền

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét