Thứ Năm, 8 tháng 9, 2016

FROM MY HEART- Mrs. Creeves và Bài Phỏng Dich của Hồ Nguyễn

FROM MY HEART
A million stars up in the sky,
one shines brighter I can't deny,
A love so precious a love so true,
a love that comes from me to you.
The angels sing when you are near,
within your arms I have nothing to fear.
You always know just what to say,
just talking to you makes my day.
I love you honey with all of my heart,
together forever and never to part.
                                * By Mrs. Creeves
PHỎNG DỊCH:
         TỪ TRÁI TIM TÔI
Triu ánh sao vươn tn cõi tri,
Mt ngôi rc sáng chiếu đi tôi.
Làm sao có th tôi t chi,
T đó tôi yêu anh tht ri.
Thiên thn… anh hát bn tình ca,
Anh đến bên tôi rc sáng lòa.
Ôm p trong tay nghe m áp,
Làm sao tôi nghĩ phi dang xa?
Anh đã hiu gì tôi nói đây,
Cho tôi m li bui hôm nay.
Tôi yêu anh c nim rung cm,
Mình mãi bên nhau chng lt phai.
                          HỒ NGUYỄN (07-9-16)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét