Chủ Nhật, 4 tháng 6, 2017

Bài Xướng Họa : CHA LÀ CHỖ DỰA

Xướng :

CHA LÀ CHỖ DỰA

Vững tâm tin cậy có người cha
Bảy nổi ba chìm, trở lại nhà
Nền nếp gia phong ba củng cố
Kỷ cương nếp sống mẹ nhìn xa
Bà con thân thuộc luôn yêu mến
Hàng xóm bạn bè vẫn thuận hoà
"Con có cha như nhà có nóc"
Lỡ mồ côi cám cảnh "ta bà"...

                       Mai Xuân Thanh
               Ngày 30 tháng 05 năm 2017  HỌA :

            LỄ CHA

Tháng sáu tuần ba ấy Lễ Cha,
Có Cha như nóc phủ che nhà.
Cô nhi ấy đứa cha đà mất,
Ai tử là con mẹ đã xa !
Núi Thái công cha luôn ngất ngưỡng,
Nước nguồn nghĩa mẹ mãi chan hòa.
Ai ơi, nhớ lấy ơn cha mẹ,
Nhớ cả công ông lẫn nghĩa bà.

                             Đỗ Chiêu Đức

Chú thích :
       Chúa Nhật thứ 3 của tháng Sáu Dương lịch là ngày LỄ CHA ở Mỹ. Lễ CHA năm nay nhằm ngày Chúa Nhật 18-06-2017.
       Theo chữ Nho xưa ...
    * Mồ côi cha gọi là CÔ NHI 孤兒.
    * Mồ Côi mẹ gọi là AI TỬ 哀子.
    * Mồ côi cả cha lẫn mẹ gọi là CÔ AI TỬ 孤哀子.

Bài Họa :

           QUÊ  XƯA

Còn nhớ những ngày với mẹ cha,
Bên con kinh nhỏ mái tranh nhà.
Câu hò êm ái chiều vương vấn
Tiếng quốc u buồn tối vẳng xa.
Lam lũ dân quê tình mộc mạc

An vui thôn xóm nếp hiền hòa.
Cho tôi sống lại thời thơ ấu,
Cổ tích nằm nghe rúc cạnh bà.

                Mailoc
                 5-31-17CHA và NỖI NHỚ

Họa


Sáu bảy năm trời vắng bóng cha

Nóc thời đã sụp ước chi nhà

Ra vô chỉ tổ buồn da diết

Lui tới càng thêm nhớ xót xa

Những muốn Trời ban cho gío thuận

Rồi mong chúa đoái có mưa hòa

Trở về cố gắng ra miền Bắc

Chỉ cháu đây ông với đó bà.


Thái Huy,5-31-17

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét